Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding

Aquabel verwacht van zijn klanten dat ze de verkoopsvoorwaarden aanvaarden bij bestelling. Aquabel stelt alles in het werk om stipt en correct te leveren. Indien er onverwachte omstandigheden plaatsvinden die de levering in het gedrang brengen, behoudt Aquabel het recht de goederen na te leveren zonder enige vorm van schadevergoeding.

2. Prijzen

Enkel de prijzen die op de meest recente prijslijst vermeld staan, zijn van kracht. Al onze prijzen zijn inclusief de recupelbijdrage en exclusief btw.

3. Garantie

Aquabel geeft een fabrieksgarantie van twee jaar op alle verkochte waterkoelers.  De klant geniet op deze manier gedurende twee jaar van een vervanging van het toestel of vervanging van de onderdelen. Om een goede werking van de waterkoeler te verzekeren, raadt Aquabel een servicecontract aan. Met dit servicecontract geniet de klant bovendien van de volgende voordelen: gratis uurloon en verplaatsing van de technicus.

4. Aansluitingen en bijkomende montage

De toevoer van elektrische stroom, het aarden, de zekeringen en de stopcontacten moeten steeds door de koper voorzien worden tot op de plaats waar het toestel zal worden opgesteld. De toevoer en afvoer van water dient op voorhand voorzien te worden door de koper zodat het toestel kan aangesloten worden bij de levering.

5. Leveringsvoorwaarden en -prijzen

De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling, zelfs in geval van franco levering. Aquabel heeft vaste leveringsdagen per regio. De toegezegde leverdatum op de orderbevestiging is indicatief. Bij ontvangst per kerende van een ondertekende orderbevestiging en indien de goederen in stock zijn, wordt de afgesproken levertermijn gegarandeerd. Indien Aquabel na 3 weken nog geen ondertekende orderbevestiging heeft ontvangen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Aquabel levert in België franco voor orders vanaf € 300 (exclusief waarborg en leeggoed). Voor orders van minder dan € 300 worden er transportkosten aangerekend, afhankelijk van het bedrag van de bestelling. Indien de levering van de goederen gebeurt op hetzelfde moment als de plaatsing en/of het onderhoud van de waterkoeler(s), worden er geen transportkosten aangerekend.
Voor leveringen in het buitenland worden altijd transportkosten aangerekend op basis van gewicht en/of volume van de goederen, afstand en transportwijze.

De klant bezorgt per kerende een ondertekende leveringsbon terug na levering van de goederen, als bewijs van levering.

Indien Aquabel geen klachten of opmerkingen, noch een ondertekende leveringsbon ontvangt binnen de 8 dagen na leveringsdatum, accepteert de klant de levering en stuurt Aquabel de factuur.

6. Betalingsvoorwaarden

De normale betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
Alle betalingen dienen te gebeuren in EUR.
Op de facturen die bij hun vervaldag onbetaald blijven, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Vanaf dat ogenblik wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een bedrag van 15% met een minimum van € 50. Bovendien is Aquabel, bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, gemachtigd alle leveringen op te schorten.

7. Klachten

De klachten betreffende de levering zullen enkel aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeuren binnen 7 dagen na de levering. Zoniet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.

8. Betwistingen

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Alle betwistingen zullen beslecht worden door de terzake bevoegde rechtbanken van Gent.

9. Specifieke bepalingen

Naast bovenstaande bepalingen zijn ook desgevallend de volgende bepalingen van kracht:

• Bepalingen uit het huurcontract bij huur van een waterkoeler.

• Bepalingen uit het servicecontract bij aankoop van een waterkoeler en ondertekening van een servicecontract.

FaLang translation system by Faboba